W razie klęsk żywiołowych, środowisko stoi dla nas zawsze na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest ważne. Wobec objektów mających chronić przed skutkami zagrożeń oraz miejsc składowania chemikaliów stosuje się zatem surowe reguły. Wypadki z niebezpiecznymi materiałami, mające miejsce w ostatnich latach, przyczyniły się jeszcze do zaostrzenia kontroli przestrzegania tych surowych wytycznych. Naszym zdaniem, instalacje zawierające niebezpieczne środki powinny zawsze znajdować się w objektach chroniących nieprzepuszczających płynów.

Jeśli mimo podjęcia wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa, dojdzie jednak do zagrożenia, to należy zniwelować wszystkie wycieki i nieszczelności, które wtedy ewentualnie powstaną, w celu zminimalizowania ryzyka zatrucia gleby.

Oto dlaczego klienci wybierają Indufinish:

  • Pod instalacjami znajduje się standardowe podłoże chroniące przed skutkami klęsk żywiołowych
  • Projekty zgodne z obowiązującymi wytycznymi